МТСБУ здійснюватиме виплати за зобов’язаннями СК «Здорово»

Юридична компанія Захист
Новини

МТСБУ розпочинає врегулювання страхових випадків за зобов’язаннями ПрАТ СК «Здорово». 1 лютого 2018 року компанія втратила право укладати договори ОСЦПВ в зв’язку з втратою статусу асоційованого члена МТСБУ.

Відшкодування за невиконаними зобов’язаннями страховика відбуватиметься в межах залишку коштів страховика у фондах МТСБУ та згідно п.3 Порядку повернення гарантійних внесків страховиків до фонду захисту потерпілих у ДТП шляхом врегулювання страхових випадків.

Прийом документів для отримання відшкодування за зобов’язаннями СК «Здорово» здійснюватиметься в період з 01 лютого 2019 р. по 30 квітня 2019 р. Подати документи можна особисто, за адресою – м. Київ, Русанівський бульвар, буд. 8, надіслати поштою за адресою – 02002, Київ-2, а/с 272 або надіслати електронною поштою на адресу mtibu@mtibu.kiev.ua

Гранична сума відшкодування за зобов’язаннями СК «Здорово» на одного потерпілого визначатиметься Президією МТСБУ з урахуванням отриманих МТСБУ заяв, які прийняті до розгляду та визнані МТСБУ, розміру наявного залишку коштів гарантійних внесків страховика до фонду захисту потерпілих.

Виплати страхових відшкодувань здійснюватимуться з урахуванням наступного:

  • заява про виплату страхового відшкодування подається фізичною особою-потерпілим або його законним представником чи спадкоємцем
  • договір страхування укладено  СК «Здорово»  не пізніше ніж 01.02.2018, початок дії такого договору не пізніше 01.02.2018;
  • шкода нанесена життю, здоров’ю або майну потерпілого – фізичної особи;
  • одержувачем виплат є виключно потерпілі – фізичні особи, яким заподіяна шкода,  їх законні представники чи спадкоємці;
  • страхові виплати здійснюються за заявами, що надійдуть до МТСБУ до 30.04.2019 р.;
  • виплати страхового відшкодування за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілого, здійснюються у повному обсязі;
  • виплати страхового відшкодування за шкоду, заподіяну майну потерпілих-фізичних осіб, здійснюються у розмірі оціненої шкоди, але не вище граничної суми виплати страхового відшкодування на одного потерпілого.

Для прийняття МТСБУ рішення про здійснення страхового відшкодування до заяви на відшкодування шкоди обов’язково мають додаватися:

а) засвідчена судом копія судового рішення про стягнення страхового відшкодування чи відшкодування шкоди – у разі, якщо спір щодо виплати страхового відшкодування чи відшкодування шкоди розглядався у суді та прийнято рішення про задоволення позову;

б) оригінал чи засвідчена копія листа органу  виконавчої служби щодо результатів виконання судового рішення – у разі, якщо подавалася заява про примусове виконання судового рішення;

в) письмове обґрунтування та підтвердні документи щодо причин неподання заяви про примусове виконання судового рішення – у разі, якщо спір щодо виплати страхового відшкодування чи відшкодування шкоди розглядався у суді та прийнято рішення про задоволення позову, однак заява про примусове виконання такого рішення не подавалася;

г) засвідчена судом копія постанови суду про притягнення до адміністративної відповідальності особи, цивільно-правова відповідальність якої застрахована (її працівника) або інший документ, що підтверджує наявність підстав для настання цивільно-правової відповідальності такої особи, а також оригінали чи засвідчені належним чином копії документів, на підставі яких оцінено розмір шкоди, – у разі, якщо спори щодо виплати страхового відшкодування чи стягнення збитків з відповідальної особи не розглядалися у суді.

ґ) документальне підтвердження наявності полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, за яким може здійснюватися виплата,  – у разі відсутності в єдиній централізованій базі даних МТСБУ відомостей, що підтверджують наявність та чинність на дату відповідної дорожньо-транспортної пригоди такого страхового полісу.